Design och Destination

- behovet av attraktiva miljöer

Vill du ha Friggebod eller Attefalls hus?

Vill du bygga ett nytt hus på din tomt? Du kanske känner att du gärna vill ha gäster som bor hos er, men som ändå är lite avskilda från resten av familjen? Då kan det vara bra att bygga en friggebod. Vill du kunna hyra ut kanske du vill bygga ett Attefalls hus, som kan rymma både kök och eget badrum? Oberoende vilket av alternativen, behöver du inget bygglov. Hur du sedan bygger är en annan femma. Behöver du bygginstruktioner kan du läsa dem här. Här jämför vi de olika små husen med varandra, vad du får och inte får göra:


Friggebod:

Byggs endast som komplement till en befintlig byggnad. Får ha högst 3 meter i takhöjd. Får ha som störst byggyta på 15 kvadratmeter (yttermått), måste vara minst 5 meter från din tomtgräns, med andra ord måste den vara fristående.


Attefallshus:

Får byggas om hela 25 kvadratmeter, med en nockhöjd på 4 meter. I ett Attefallshus får du inreda med kök, badrum och övrig året-runt-standard. Det måste anmälas till kommunen. Måste byggas 5 meter från din tomtgräns, är också endast ett komplement till en huvudbyggnad.

30 Aug 2017